Rejestry

 

Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

  

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej gromadzi dokumenty archiwalne zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.). Udostępnianie archiwów odbywa się na zasadach określonych w w/w ustawie.

 


Udostępniający: Maciej Mikosik

Wytwarzający/Odpowiadający: Maciej Mikosik

Czas udostępnienia:2012-03-08 12:00:00

Czas wytworzenia: 2012-03-08 12:00:00

Aktualizacja: 2018-05-21

Aktualizujący: Piotr Jęczkowski