Przedmiot działania

 

Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów

i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.

  Zadania realizuje poprzez:

 

• kontrole określone w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1063 ze zm.),

• prowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,

• organizowanie i prowadzenie stałych sądów polubownych,

• prowadzenie poradnictwa konsumenckiego,

• wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych.


Wytwarzający: Wioletta Cieślak
Udostępniający: Maciej Mikosik 2012-05-21

Ostatnio zmodyfikował: Piotr Jęczkowski 11.06.2018 r.