Kontakt

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ
Al. Marcinkowskiego 3
60-967 Poznań

NIP: 778-11-71-526
Regon: 000136917


http://www.poznan.wiih.gov.pl
sekretariat@poznan.wiih.gov.pl

 

Redakcja Biuletynu
 
http://www.bip.gov.pl/subjects/view/29877
 
Naczelnik Wydziału Prawno - Organizacyjnego oraz Naczelnicy Wydziałów oraz Dyrektorzy Delegatur, każdy w zakresie swoich właściwości.
 
Redaktor SPBIP Piotr Jęczkowski
 
tel: 61 850-73-56
faks: 61 851-75-76
e-mail: p.jeczkowski@poznan.wiih.gov.pl

Udostępniający: Piotr Jęczkowski 31-05-2018
Wytwarzający/Odpowiadający: Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
Komórka organizacyjna: Wydział Prawno-Organizacyjny i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich